Seachem De*nitrate™

Izbor varijante:
Cena : 1.785,60 RSD(14,40 EUR)
Cena : 3.276,10 RSD(26,42 EUR)
Cena : 996,96 RSD(8,04 EUR)
Odstranjivač nitrata.

Opis

Seachem De*nitrate™

 

Opis proizvoda

 

Seachem De*nitrate™ je ekonomičan, prirodan porozni materijal sa geometrijskom distribucijom pora koja potstiče aerobnu nitrifikaciju (odstranjivanje NO2) unutar prvih par milimetara dubine i anaerobnu denitrifikaciju (odstranjivanje NO3) u jezgru. Materijal ima veliku površinu i podržava veću gustoću bakterija. Iako De*nitrate™ ima kapacitet za zadržavanje nitrata, taj je kapacitet, kao i kod drugih materijala koji zadržavaju nitrate - kao što su zeolit i sintetičke smole - prilično ograničen te je primaran mehanizam uklanjanja nitrata anaerobna denitrifikacija.

 

Po čemu se razlikuje

 

"Živo" kamenje ili koralni grebeni uklanjaju nitrate anaerobnom denitrifikacijom. De*nitrate™ uklanja nitrate na isti način.Efikasnost je uvećana nekoliko puta aktivnom filtracijom vode kroz porozan De*nitrate™. Kao i sa koraljnim grebenima, anaerobni uslovi postižu se pomoću poroznosti i osiromašenjem kiseonikom od strane aerobnih procesa na površini. Potrebno je, stoga, izbegavati preveliku brzinu protoka jer može ugroziti razvoj prikladnog anaerobnog okruženja za rast denitrificirajućih bakterija.

De*nitrate™ je također odličan medij za aerobnu nitrifikaciju i idealan je za upotrebu u "drip tray" sistemima, spoljašnjim filterima, rezervoarima (sump) i u unutrašnjim filterima. Pri većim brzinama protoka (iznad 400 l/h) radi će samo kao veliki aerobni filter. Pri nižim brzinama protoka (manje od 200 l/h) raditi će i kao aerobni filter i kao anaerobni denitirfikacioni filter.

 

 

Uputstva

Za najbolje rezultate, De*nitrate™ bi trebalo smestiti u reaktor, spoljašnji ili unutrašnji filter, tako da se osigura protok vode kroz njega. Protok vode ne bi smeo biti veći 200 l/h. Ako se ne može izbeći veći protok, trebalo bi koristiti Matrix™ ili Pond Matrix™. Pre upotrebe se preporučuje ispiranje pod tekućom vodom kako bi se uklonila prašina. Kada je De*nitrate™ u upotrebi već nekoliko dana, koncentracija nitrata trebala bi početi da pada, a zatim se zaustavlja i postepeno smanjuje do koncentracije od oko 4-5 mg/l nitrata. Tako dugo dok je koncentracija nitrata pod kontrolom, proizvod nije iscrpljen. Svakih 500 ml De*nitrate™ tretira 100-200 l vode,  u zavisnosti od početne koncentracije nitrata u vodi i tenutnom biološkom opterećenju. Potrebno je koristiti onoliko De*nitrate™ materijala da se brzina uklanjanja nitrata približi brzini stvaranja nitrata. Ako je početna koncentracija nitrata vrlo visoka, potrebno je smanjiti njihovu koncentraciju sve do 20 mg/l izmenom vode iz nekoliko puta.

 

Česta pitanja

P: Koliko će nitrata ukloniti de*nitrate?

O: Ako je količina nitrata vrlo visoka, preporuka je spuštanje nivoa izmenom vode na barem 20 mg/l pre upotrebe de*nitrate-a. Tada će de*nitrate spustiti nivo nitrata na 4-5 ppm nakon nekoliko dana upotrebe. Budući da se de*nitrate, Matrix i Pond Matrix biološki filter mediji ne troše se, međutim sa vremenom postaju manje efikasni zbog začepljenja pora. Predfiltracija vode pre nego što prođe kroz ove proizvode može značajno produžiti njihov vek trajanja.

 

Proizvodjači
Kategorije
Pošta
Veleprodaja

 

 

 


 
Mailing
Facebook
Lično preuzimanje robe


Ponedeljak, utorak, sreda
i četvrtak:
od 10.00 do 14.00

Petkom:
10.00 - 18.00


Subotom:
  Po dogovoru

Forumi