Uslovi korišćenja

 

 
Opšti uslovi poslovanja internet trgovine AQUASHOP sastavljeni su skladno sa Zakonom o zaštiti potrošača. Internet trgovina AQUASHOP je internet trgovina, kojom upravlja BIOM AV akvaristika i vivaristika d.o.o. (u daljnjem tekstu preduzeće).

CENE PROIZVODA
Narudžbe u internet trgovini Aquashop vrše se na srpskom jeziku preko interneta 24 sata na dan i 7 dana u nedelji. Birati i naručivati možete proizvode koji se nalaze na listi proizvoda. Svi proizvodi sa tih stranica su na raspolaganju do rasprodaje zaliha. Sve cene su iskazane u dinarima/evrima te sadrže porez na dodanu vrednost.

POVRAĆAJ ROBE

Kupac je kod preuzimanja dužan da proveri robu te eventualne nepravilnosti ili oštećenja odmah da javi dostavljaču, ili (u slučaju ličnog preuzimanja) pismeno preduzeću, nakon čega sa preduzećem dogovori zamenu robe ili povrat novca. 

Kod kupovine robe preko internet trgovine, kupac ima pravo da u roku od petnaest (15) dana nakon primanja robe preduzeće pismeno obavesti na info@aquashop.rs, ili preko obične pošte na našu adresu ili putem faksa 021 / 662-23-79 da odstupa od ugovora.

U slučaju da je kupac robu već primio i da odustane od ugovora, mora robu neoštećenu, u original neoštećenoj ambalaži i u nepromenjenoj količini da pošalje ili dostavi preduzeću u roku od trideset (30) dana nakon obavesti od odstupanja od ugovora.

Preduzeće nije dužno da primi robu ako je roba uništena van garancije, pokvarena, (delomično) izgubljena ili se je njezina količina smanjila, osim u slučaju da je bila roba već pre primanja u takvom stanju, te je kupac/primalac o tome odmah obavestio preduzeće, dostavljača ili trgovca od kojeg je robu primio. Dužan je priložiti kopiju originalnog računa. Povrat primljene robe preduzeću van garancije petnaest (15) dana nakon primanja smatra se za obavest o raskidu ugovora. Kupac je dužan snositi troškove do kojih dolazi kod vraćanja predmeta kupovine.

U slučaju da je kupac ponuđača u skladu sa važećim zakonskim odredbama i uslovima poslovanja obavestio da odstupa od ugovora te da je primljenu robu u zakonsko određenom roku vratio neoštećenu, u original ambalaži i nepromenjenoj količini, preduzeće će mu vratiti eventualno već plaćenu svotu u roku od 15 dana nakon primanja robe. Preduzeće također omogućuje kupcu zamenu artikla.

GARANCIJA I POVRAT ROBE U SLUČAJU REKLAMACIJE
Svi proizvodi u prodaji imaju garanciju uvoznika odnosno proizvođača te osigurano servisiranje i rezervne delove. Za uvažavanje garancije i servisno održavanje kupac može da se obrati nama ili direktno proizvođaču. 

Kod uvažavanja garancije važeći su garantni uslovi navedeni na garantnom listu, koji mora biti dodan proizvodu ili ga mora sadržavati račun. Garancija je važeća uz uvažavanje uputstava na garantnom listu te uz podnošenje kopije računa. Garancija po pravilu ne važi za: sijalica, hranu, biljke, baterije, programsku opremu, Ni-Cd i NiMH baterije i akumulatore, osigurače, elektronske komponente, itd.

Podatak o garanciji naveden je također na stranici pojedinačnog proizvoda. Ako tog podatka nema, proizvod nema garancije ili je taj podatak trenutno nepoznat. U tom slučaju kupac može da nas kontaktira kako bi mu saopštili aktualne podatke.

Kupac je kod preuzimanja dužan da proveri robu te eventualne nepravilnosti ili oštećenja odmah da javi dostavljaču ili (u slučaju ličnog preuzimanja) osoblju u trgovini, nakon čega dogovori sa preduzećem zamenu robe ili povrat novca. Naknadnih prijava grešaka van garancije ili oštećenja preduzeće nije dužno obrađivati, jer kasnije nije moguće da se ustanovi dali je do grešaka ili oštećenja došlo pre ili posle preuzimanja robe.
 
U slučaju da proizvodu nije priložen garantni list, izdani račun važi za garanciju. U slučaju da proizvod vraćate u garanciju, isti može biti upotrebljavan te ga nije potrebno poslati u original ambalaži, ali ste dužni priložiti sve kupljene predmete. Pošiljke sa otkupninom ne primamo! 

U slučaju reklamacije može kupac, u skladu sa zakonskim ograničenjima, da zahteva zamenu artikla, njegov popravak ili povrat novca. U ovom poslednjem slučaju prodavac se pridržava pravo da za vreme, dok je kupac koristio robu obračuna kamatu prema važećem cenovniku, ali najviše u iznosu za koji je za vreme korišćenja i zbog korišćenja artiklu snizila tržišna vrednost proizvoda. 

Adresa za povrat robe:
BIOM AV d.o.o.
Maksima Gorkog 2b
21000 Novi Sad

RAZREŠENJE ODGOVORNOSTI
Sve cene i rokovi dobave važeći su tek kada ih odobri preduzeće.

Internet trgovina Aquashopfunkcioniše na principu kataloške prodaje. Dok su podaci o dobavi ostvareni na osnovu informacija sa strane dobavljača proizvoda te su informativne prirode. Uprkos nastojanju redovnog osavremenjavanja trgovine i rokova dobave može se desiti da se svojstva proizvoda, njihova cena i dobava promene sa takvom brzinom da ne uspemo da popravimo podatke, te su proizvodi još uvek navedeni na listi internet trgovine. U tom ćemo slučaju kupca obavestiti o promenama te mu omogućiti opoziv narudžbe, zamenu naručenog proizvoda ili neku drugu dogovorenu mogućnost.

Za ponovnu dobavu proizvoda ne možemo da garantujemo istu cenu, kakva je bila prije povlačenja iz prodaje, jer cene u velikoj meri ovise od dobavljača.


AUTORSKA PRAVA
Svi članci, vodiči za kupovinu i slikovno gradivo te opisi proizvoda, vlasništvo su njihovih autora te bez dopuštenja nije dozvoljeno njihovo umnožavanje. 

Preduzeće ne odgovara za pravopisne ili tekstualne greške te greške u cenama. Zadržavamo pravo do promene cena. Sve slike proizvoda simbolične su i ne garantuju stvarnih svojstava proizvoda.

 

Proizvodjači
Kategorije
Pošta
Veleprodaja

 

 

 


 
Mailing
Facebook
Lično preuzimanje robe


Ponedeljak, utorak, sreda
i četvrtak:
od 10.00 do 14.00

Petkom:
10.00 - 18.00


Subotom:
  Po dogovoru

Forumi